Rotterdam-Albrandswaard, Columbusstraat 25 - het plaatsen van verlichte gevelteksten met verlichte logo's en pandnummer

Dit item is verlopen op 21-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3165AC25

Verleende omgevingsvergunning:

Columbusstraat 25  3165 AC Rotterdam-albrandswaard (A180308551), voor het aanbrengen van verlichte gevelteksten en logo's met pandnummers

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.