Rhoon, Werkersdijk 18 a, 3161 BN - wijzigen van de voorgevel met nieuwe kozijnen

Dit item is verlopen op 29-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161BN18

Verleende omgevingsvergunning:

Werkersdijk 18 a  3161 BN Rhoon (A190309274), voor het wijzigen van de voorgevel met nieuwe kozijnen

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.