Rhoon, t.h.v. Saffierhoven 2-44 en Robijnhoven 1-65 - het kappen van 36 bomen

Dit item is verlopen op 06-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3165

Verleende omgevingsvergunning:

T.h.v. Saffierhoven 2-44 en Robijnhoven 1-65 te Rhoon (A190309317), voor het kappen van 36 bomen (els en watercipres)

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.