Rhoon, Stationsstraat 4 t/m 12 - nieuwbouw van het huis van Albrandswaard en verbouwen gevel sporthal

Dit item is verlopen op 26-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161

Verleende omgevingsvergunning:

Stationsstraat 4 t/m 12 (even) in Rhoon (A190309088), voor nieuwbouw van het huis van albrandswaard en verbouwen van gevel sporthal

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.