Rhoon, Slotsedijk 159 - het wijzigen van inpandige draagconstructies en gevelkozijnen en aanbrengen buitengevelisolatie van de woning

Dit item is verlopen op 04-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161PG159

Verleende omgevingsvergunning:

Slotsedijk 159  3161 PG Rhoon (A190309307), voor het wijzigen van inpandige draagconstructies en gevelkozijnen en aanbrengen buitengevelisolatie van de woning 

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.