Rhoon, Regenboog 265 - het plaatsen van opslagcontainer t.b.v. beheer en onderhoud groenvoorziening

Dit item is verlopen op 14-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162XA265

Verleende omgevingsvergunning:

Regenboog 265 in Rhoon (A190309304), voor het plaatsen van opslagcontainer t.b.v. beheer en onderhoud groenvoorziening

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.