Rhoon, Regenboog 108, 3162 XA - het plaatsen van een dakkapel

Dit item is verlopen op 28-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162XA108

Verleende omgevingsvergunning:

Regenboog 108  3162 XA Rhoon (A190309262), voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.