Rhoon, Nijverheidsweg 36 - voor het bouwen van een woning

Dit item is verlopen op 18-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-02-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161GJ36

Verleende omgevingsvergunning:

Columbusstraat 2  3165 AD Rotterdam-albrandswaard (A190308673), voor het vervangen van de onverlichte reclames op de gevels door 5 lichtreclames

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.