Rhoon, Nijverheidsweg 30a - het bouwen van een woning

Dit item is verlopen op 05-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161GJ30a

Verleende omgevingsvergunning:

Nijverheidsweg 30 a in Rhoon (A180308490), voor het bouwen van een woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.