Rhoon, Nijverheidsweg 22 - bouwen woning met kantoorruimte

Dit item is verlopen op 05-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-09-2017
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161

Verleende omgevingsvergunning:

Nijverheidsweg 22 te Rhoon (A170305823) voor het bouwen van een woning met een kantoorruimte

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.