Rhoon, Mosselbank 14 - het plaatsen van zonnepanelen op de veranda en schuur

Dit item is verlopen op 26-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162VH14

Verleende omgevingsvergunning:

Mosselbank 14  3162 VH Rhoon  (A190309235), voor het plaatsen van zonnepanelen op de veranda en schuur

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.