Rhoon, Molendijk 52, 3161 KN - het verbouwen en uitbouwen van de woning

Dit item is verlopen op 28-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161KN52

Verleende omgevingsvergunning:

Molendijk 52  3161 KN Rhoon (A190309014), voor het verbouwen en uitbouwen van de woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.