Rhoon, Minstreel 26 - het plaatsen van dakkapel op het voordakvlak

Dit item is verlopen op 12-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161NE26

Verleende omgevingsvergunning:

Minstreel 26  3161 NE Rhoon (A190309313), voor het plaatsen van dakkapel op het voordakvlak
 

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.