Rhoon, Mariastraat 6 - voor het bouwen van een dakopbouw

Dit item is verlopen op 21-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161AN6

Verleende omgevingsvergunning:

Mariastraat 6  3161 AN Rhoon (A180308586), voor het bouwen van een dakopbouw

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.