Rhoon, Margrietstraat 9 - het legaliseren van een dakkapel op het achterdakvlak

Dit item is verlopen op 10-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161AL9

Verleende omgevingsvergunning:

Margrietstraat 9  3161 AL Rhoon (A190309407), voor het legaliseren van een dakkapel op het achterdakvlak

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.