Rhoon, Maasstraat 15 - het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

Dit item is verlopen op 25-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161XG15

Verleende omgevingsvergunning:

Maasstraat 15  3161 XG Rhoon (A190309372), voor het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.