Rhoon, Hof van Portland 2 - het vervangen van handelsreclame

Dit item is verlopen op 02-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162WJ2

Verleende omgevingsvergunning:

Hof van Portland 2 te Rhoon (A190309309), voor het vervangen van handelsreclame 

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.