Rhoon, Graaf Bentincklaan 8 - het verbouwen en uitbreiden van de woning

Dit item is verlopen op 25-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 14-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161KA8

Verleende omgevingsvergunning:

Graaf Bentincklaan 8  3161 KA Rhoon (A180308560), voor het verbouwen en uitbreiden van de woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.