Rhoon, Essendijk (nabij Spui en Sluis) het plaatsen van een watersnood monument

Dit item is verlopen op 11-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 28-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161

Verleende omgevingsvergunning:

Essendijk (nabij Spui en Sluis) te Rhoon (A190308650), voor het plaatsen van een watersnood-monument

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.