Rhoon, Essendijk 30 - het uitbreiden en verbouwen van de woning

Dit item is verlopen op 17-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161EE30

Verleende omgevingsvergunning:

Essendijk 30  3161 EE Rhoon (A180307328), voor het uitbreiden en verbouwen van de woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.