Rhoon, Dorpsdijk 186 - het verbouwen van de voor- en zijgevel van de woning

Dit item is verlopen op 20-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161CH186

Verleende omgevingsvergunning:

Dorpsdijk 186  3161 CH Rhoon (A180308590), voor het verbouwen van de voor- en zijgevel van de woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.