Rhoon, Bouwlust 105, 3162 SB - het maken van een grotere doorbraak in een binnenmuur

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3162SB105

Verleende omgevingsvergunning:

Bouwlust 105  3162 SB Rhoon (A190309300), voor het maken van een grotere doorbraak in een binnenmuur

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.