Rhoon, Bevershof 28 - het bouwen van een nieuwe woning

Dit item is verlopen op 19-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 08-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161PN28

Verleende omgevingsvergunning:

Bevershof 28    Rhoon (A180307056), voor het bouwen van een nieuwe woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.