Poortugaal, Kruisdijk 68 - het plaatsen van nieuwe kozijnen en het isoreren van de voor- en zijgevel van de woning

Dit item is verlopen op 19-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3176PK68

Verleende omgevingsvergunning:

Kruisdijk 68 3176 PK Poortugaal (A190309190), voor het plaatsen van nieuwe kozijnen en het isoleren van de voor- en zijgevel van de woning

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.