Poortugaal, Kikkerstraat 14, 3171 GH - het vervangen van de gevelbekleding

Dit item is verlopen op 06-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 26-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3171GH14

Verleende omgevingsvergunning:

Kikkerstraat 14  3171 GH Poortugaal (A190309276), voor het vervangen van de houten gevelbekleding door keralith sponningdelen

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.