Poortugaal, Blaakse Wetering 52, 3176 XB - het realiseren van een dakopbouw

Dit item is verlopen op 03-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-07-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3176XB52

Verleende omgevingsvergunning:

Blaakse Wetering 52 3176 XB Poortugaal (A190309171), voor het realiseren van een dakopbouw

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.