Poortugaal, Albrandswaardsedijk 194 - het bouwen van een nieuw restaurant met trouwkoepel en buitenbar

Dit item is verlopen op 17-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-06-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3172XB194

Verleende omgevingsvergunning:

Albrandswaardsedijk 194 te Poortugaal (A190308937), voor het bouwen van een nieuw restaurant met trouwkoepel en buitenbar

De aanvraag, beschikking en bijbehorende stukken kunt u tot zes weken na de verzenddatum op afspraak inzien in het gemeentehuis. U maakt een afspraak via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunning.

Wilt u bezwaar maken tegen dit besluit? Dan kunt u tot zes weken na de verzenddatum een bezwaarschrift sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.