Poortugaal, Albrandswaardsedijk 169 en 171 - het uitbreiden van de woning en wijzigen bestemming

Dit item is verlopen op 04-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: Speelautomatenvergunning Verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 3161

Op grond van de Wet op de Kansspelen is vergunning verleend voor het plaatsen van:

Albrandswaardsedijk 169 en 171 te Poortugaal (A190309246), voor het uitbreiden van de woning en het wijzigen van de bestemming