medingen actieviteiten besluit

Dit item is verlopen op 29-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-07-2018
Soort bekendmaking: Overig
Bekendmaking heeft betrekking op: 3171XA95, 3165AA29, 3161GN8

KENNISGEVING MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorie├źn van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

(Glas)tuinbouw

Albrandswaardseweg 95, 3171 XA, Poortugaal, Den Ouden Paprika (400332).

Overige op- en overslag (Gev-stoffen)

Willem Barentszstraat 29, 3165 AA, Rotterdam-Albrandswaard, Neele-Vat Transport B.V. (428844);

Dienstenstraat 8, 3161 GN, Rhoon, Hovetra B.V. (315182).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.