Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Achterdijk 5-7 Rhoon

Dit item is verlopen op 09-03-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-02-2018
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard maken als gevolg van de Wet op de ruimtelijke ordening bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Achterdijk 5-7 Rhoon’ 4 weken ter inzage ligt. Het bestemmingsplan wordt voorbereid om de bouw van maximaal 9 (vrijstaande) woningen georiënteerd aan de Achterdijk mogelijk te maken. Het ontwerpplan gaat uit van directe bestemmingen.

Inzage

  • Van vrijdag 9 februari 2018 tot en met donderdag 8 maart 2018.
  • Onderaan de pagina kunt u het Voorontwerpbestemmingsplan ‘Achterdijk 5-7 Rhoon’ downloaden.

Uw reactie

Stuur uw schriftelijk gemotiveerde reactie binnen de genoemde (inzage) termijn van vier weken aan het college van de gemeente Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.