De heer P.A. van der Jagt

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-09-2019
Soort bekendmaking: Besluit ambtshalve opneming vertrek uit Nederland in Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard heeft besloten van onderstaande persoon het vertrek uit Nederland op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP):

De heer P.A. van der Jagt, geboortedatum: 25 oktober 1970, besluit verstuurd op: 20 september 2019.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit.

Bel eerst op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur met de afdeling Backoffice via het nummer (010) 506 11 11. Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Hoe dit moet leest u op de pagina over bezwaar maken.