De heer F.I. Gell de la Cruz

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-09-2019
Soort bekendmaking: Besluit ambtshalve opneming vertrek uit Nederland in Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard heeft besloten van onderstaande persoon het vertrek uit Nederland op te nemen in de Basisregistratie personen (BRP):

De heer F.I. Gell de la Cruz, geboren op 06-03-1967; besluit verstuurd op 04-09-2019.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met ons besluit.

Bel eerst op werkdagen tussen 9:00 uur en 12:00 uur met de afdeling Backoffice via het nummer (010) 506 11 11. Misschien kunnen we uw bezwaar wegnemen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. Hoe dit moet leest u op de pagina over bezwaar maken.